RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Surveillance of Acute Flaccid Paralysis in the Netherlands 1992-1994

Surveillance van acute slappe verlamming in Nederland 1992-1994

Publiekssamenvatting

Surveillance van acute slappe verlamming (ASV) bij kinderen in Nederland vindt plaats in het kader van het mondiale uitroeiingsinitiatief van poliomyelitis van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Ervaring elders leert dat de incidentie van ASV, in afwezigheid van poliomyelitis, ongeveer 1 op de 100.000 kinderen onder de vijftien jaar bedraagt. In heel Zuid-Amerika worden jaarlijks ongeveer 2500 patienten met ASV per jaar opgespoord. De laatste vijf jaar werd hierbij geen wild poliovirus aangetroffen. In Nederland werd, onder auspicien van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK), ASV surveillance gestart sinds oktober 1992. Vrijwel alle klinisch actieve kinderartsen melden maandelijks hun nieuwe gevallen van ASV aan het NSCK. Vervolgens worden aanvullende klinische en diagnostische gegevens verzameld. Tussen september 1992 en december 1994 werden 52 gevallen van ASV gerapporteerd. De incidentie is daarmee 0.8/100.000 over de gehele periode. Geografisch waren de meldingen gelijkelijk verdeeld over het land. De belangrijkste oorzaak van ASV was het syndroom van Guillain-Barre. Opvallend was het lage percentage patienten bij wie virologisch onderzoek werd gedaan. Virologisch onderzoek is niet alleen noodzakelijk om poliomyelitis uit te sluiten, maar ook om inzicht te krijgen in overige oorzaken van ASV. De in de onderzoeksperiode vallende epidemie van poliomyelitis van 1992-1993, leert dat participatie van neurologen een waardevolle aanvulling betekent voor het surveillancesysteem. Voorts zou meer aandacht moeten worden gegeven aan compleet microbiologisch onderzoek.
 

Home / Documenten en publicaties / Surveillance of Acute Flaccid Paralysis in the Netherlands 1992-1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu