RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Achtergronden bij: Milieubalans 97

Background Documentation to Environmental Balance 97

Publiekssamenvatting

Volgens de Wet Milieubeheer, waarin de Milieuplanbureaufunctie van het RIVM is geformaliseerd, wordt jaarlijks een Milieubalans opgesteld waarin de kwaliteit van het milieu wordt beschreven in relatie tot eerder gerealiseerd milieubeleid.
 

Home / Documenten en publicaties / Achtergronden bij: Milieubalans 97

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu