RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Source apportionment and quantification of nitrogen transport, and retention, in the River Rhine

Brontoebedeling en kwantificering van stikstoftransport en retentie in de Rijn

Publiekssamenvatting

Voor het opstellen van effectieve maatregelen ter reductie van de toevoer van nutrienten naar zee middels rivieren, is een brontoebedeling van de nutrientvracht naar zijn oorsprong (van diffuse of puntbronnen) benodigd. Het doel van de studie was het toebedelen van de stikstofvracht naar zijn oorsprong van punt- en diffuse bronnen en het quantificeren van de stikstof vracht, emissie en retentie in de supranationale rivier de Rijn en zijn voornaamste zijrivieren. Deze overkoepelende doelstelling houdt onderzoek in naar de verschillen tussen 30 sub-stroomgebieden met betrekking tot de bijdrage van punt- en diffuse bronnen van stikstof, oppervlakspecifieke emissie en retentie. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen twee methoden van brontoebedeling en vrachtanalyse. Het onderzoek richt zich op de periode 1990-1995.
 

Home / Documenten en publicaties / Source apportionment and quantification of nitrogen transport, and retention, in the River Rhine

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu