RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Modeling of particulate matter deposition in the human airways

Modellering van fijn stof depositie in de luchtwegen van de mens

Publiekssamenvatting

Fijn stof (deeltjes < 10 mum ) vormt een belangrijke luchtverontreinigingscomponent waarmee mensen in aanraking komen. Dit rapport geeft de mogelijkheden weer van wiskundige modellen om de verschillen in dosimetrie tussen gezonde personen en personen met gecompromitteerde luchtwegen te onderzoeken. Verschillende modellen worden conceptueel en inhoudelijk vergeleken, om zo een optimaal model te vinden voor de depositie van fijn stof in de luchtwegen. Het ICRP (International Commission on Radiological Protection) model bleek een goede keuze te zijn om verkennende berekeningen mee uit te voeren. Dit model werd gebruikt om voor 6 monodisperse typen aerosolen met verschillende deeltjes diameter de depositie in de luchtwegen in verschillende personen te berekenen. De resultaten laten zien dat (i) de belasting van een volwassen man met gecompromitteerde luchtwegen 4.0 tot 5.0 hoger is dan zijn gezonde equivalent, (ii) de belasting van kinderen 1.1-2.5 keer hoger is dan een volwassen man, (iii) zware inspanning bij hoge ademhalingssnelheden resulteert in 1.4 to 2.0 hogere belasting dan bij lichte inspanning, (iv) rusten en slapen gepaard gaat met 0.2-0.4 keer de belasting bij lichte inspanning. De belangrijkste aanbevelingen voor verder onderzoek op het gebied van depositie modellering omvatten (i) de ontwikkeling en toepassing van een dynamisch proces model voor gedetailleerde studie van depositie in de luchtwegen van mensen en proefdieren, om zo een interspecies vergelijking mogelijk te maken, en (ii) een onderzoek naar de variabiliteit in fysiologische luchtwegparameters in de populatie, om zo een schatting te kunnen maken van de actuele blootstelling van de gehele populatie en om risico beoordelingen te ondersteunen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Modeling of particulate matter deposition in the human airways

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu