RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Surveillance of STD in the Netherlands: evaluation of the STD registration at Municipal Health Services

Surveillance van SOA in Nederland: evaluatie van de SOA-registratie in GGDs

Publiekssamenvatting

In het rapport worden de resultaten van een evaluatie van de registratie niet-curatieve SOA-bestrijding (hierna genoemd de SOA-registratie) gepresenteerd. In Nederland zijn diverse registratiesystemen voor SOA beschikbaar. Hiervan is de SOA-registratie het enige surveillancesysteem op landelijk niveau met achtergrondgegevens over patienten. De SOA-registratie is in 1984 op nationaal niveau geimplementeerd. Deze vrijwillige registratie wordt uitgevoerd door sociaal-verpleegkundigen (SV) werkzaam in de geslachtsziektenbestrijding bij GGD's en drempel vrije SOA-poliklinieken. De evaluatie beschrijft de SOA registratie, hoe deze functioneert in het perspectief van verschillende indicatoren met als doel om mogelijkheden voor verandering te beoordelen en de surveillance van SOA in ons land te verbeteren. Door systematisch onderzoek met kwalitatieve en kwantitatieve methoden werd duidelijk dat de SOA-registratie een steeds meer geaccepteerd surveillance systeem voor SOA in Nederland wordt ; de medewerking van GGD's is in de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Ondanks de mogelijke vertekening in de gegevensverzameling door onbekende patientenselecties is deze registratie van SOA waardevol, omdat het de enige op nationaal niveau is met achtergrondgegevens van patienten en bovendien niet beperkt is tot enkele SOA. Trends in het voorkomen van de diverse SOA en bijbehorende determinanten kunnen uit de verzamelde gegevens gevolgd worden. De validiteit van de SOA registratie zal de komende jaren kunnen verbeteren door uniformering van de protocollen en door verbetering van de gegevensverzameling door automatisering.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Surveillance of STD in the Netherlands: evaluation of the STD registration at Municipal Health Services

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu