RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

USES 2.0, The Uniform System for the Evaluation of Substances, version 2.0 ; supplement to EUSES

USES 2.0, Uniform System for the Evaluation of Substances, versie 2.0 ; aanvulling op EUSES

Publiekssamenvatting

Dit interimrapport beschrijft het risicobeoordelingssysteem voor landbouw- en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. Het zal worden geintegreerd met het European Union System for the Evaluation of Substances, EUSES 1.0, tot USES 2.0, de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem voor Stoffen. Dit rapport is primair bedoeld als tussenstap in de programmeer- en testfase van USES 2.0.
 

Home / Documenten en publicaties / USES 2.0, The Uniform System for the Evaluation of Substances, version 2.0 ; supplement to EUSES

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu