RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk assessment of the polycyclic musks AHTN and HHCB according to the EU-TGD

Risico-evaluatie van de polycylische musken AHTN en HHCB in het milieu volgens de EU-TGD

Publiekssamenvatting

Een risico-evaluatie werd uitgevoerd van de polycyclische musken AHTN en HHCB in het milieu volgens het 'EU Technical Guidance Document for Environmental Risk Assessment for New and Existing Substances'. AHTN en HHCB worden gebruikt in geurstoffen die toegepast worden in cosmetica en wasmiddelen. Het zijn stoffen met een hoog volume waarvoor in 1995 voor Europa hoeveelheden van 585 ton voor AHTN en 1482 ton voor HHCB zijn gerapporteerd. De informatie die in deze evaluatie is gebruikt, is afkomstig van studies die aangeleverd zijn door de geurstoffen industrie, in Nederland vertegenwoordigd door de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten (NEA) en het Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens uit de openbare literatuur. Het risico is bepaald voor waterorganismen, sedimentorganismen, bodemorganismen en vis-etende en worm-etende predatoren. De 'Predicted Environmental Concentrations' (PEC voorspelde concentraties in het milieu) zijn berekend met het 'European Union System for the Evaluation of Substances' (EUSES). Omdat monitoringgegevens beschikbaar waren voor diverse milieucompartimenten, zijn de voorspelde concentraties vergeleken met de gemeten concentraties. Vervolgens is een van deze concentraties gekozen voor gebruik in de risicokarakterisering.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk assessment of the polycyclic musks AHTN and HHCB according to the EU-TGD

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu