RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering

Public Health Status and Forecast 1997. I : The health status: an update

Publiekssamenvatting

Het rapport gaat in op de vragen: Hoe staat het momenteel met onze gezondheid? Is die in de afgelopen jaren nu verbeterd of juist verslechterd? En wat zijn de oorzaken hiervan? In samenwerking met vele wetenschappers is een schat aan gegevens bijeengebracht over gezondheid, ziekten, onze leefstijl en andere factoren die onze gezondheid beinvloeden. Deze gegevens laten een aantal duidelijke trends zien: de levensverwachting van de Nederlander blijft stijgen en de mannen lopen hierbij in op de vrouwen. Dit laatste komt vooral door de sterkere sterftedaling aan cardiovasculaire aandoeningen bij mannen en door de daling van de sterfte aan longkanker bij mannen, terwijl deze bij vrouwen juist stijgt. Het aantal mensen met een te hoge cholesterolwaarde is duidelijk afgenomen, wat onder meer te danken is aan aanpassingen in onze voeding. Minder gunstig en tevens verontrustend zijn de trends in een aantal leefgewoonten onder jongeren, zoals roken, en alcohol- en druggebruik. In vergelijking met de vorige VTV (1993) is nu meer bekend over het voorkomen van psychische stoornissen.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu