RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Consequenties van ijzercyanidecomplexen in strooizout

Consequences of ion-cyanide-complexes used in salt for icy roads

Publiekssamenvatting

Op grond van een vraag over de implicaties van het gebruik van complexe ijzercyaniden als antiklonteringsmiddel in strooizout, zijn zowel de humaan-toxicologische als de eco-toxicologische risico's van dergelijk gebruik nader ge-evalueerd. Directe risico's bleken niet aanwezig. Tevens is onderzoek uitgevoerd naar de cyanidegehalten in monsters zuiveringsslib uit plaatsen met een gemengd rioolstelsel. Deze monsters werden genomen kort na afloop van de vorstperiode en de be-eindiging van de gladheidsbestrijding begin 1996. Uit dit onderzoek is gebleken dat de cyanidegehalten in dit slib de grenswaarde benaderen, waarbij het slib moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof. Onder speciale omstandigheden, zoals een extra hoge dosering strooizout, zullen zich dus moeilijkheden kunnen voordoen bij de afzet en de verwerking van slib afkomstig van zuiveringsinstallaties die gekoppeld zijn aan een gemengd rioolstelsel.
 

Home / Documenten en publicaties / Consequenties van ijzercyanidecomplexen in strooizout

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu