RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1996

Waste processing in the Netherlands in 1996

Publiekssamenvatting

Dit rapport van de Werkgroep Afvalregistratie presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1996 zijn gestort, verbrand en gecomposteerd. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Het storten op eigen terrein is niet meegenomen. Bij de analyse zijn de resultaten meegenomen van 1995, 1994, 1993 en soms ook 1992 en 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld: gestort (incl. toepassing op stortplaatsen) 8500 kton, verbrand 3600 kton, gecomposteerd GFT 1500 kton.
 

Home / Documenten en publicaties / Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu