RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Validatie van een in vitro testbatterij voor teratogeniteit van xenobiotica

Validation of an in vitro test battery for teratogenicity of xenobiotics

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de validatie van twee in vitro testen voor embryotoxiciteit. De testen zijn gebaseerd op de differentiatie in kweek van embryocarcinomacellen naar mesodermale respectievelijk endodermale derivaten. Mesoderm differentiatie wordt geinduceerd door coculture met een endodermale cellijn en resulteert in foci met kloppende hartspiercellen. Endoderm differentiatie wordt geinduceerd met retinolzuur en resulteert in visceraal endoderm dat specifiek alphafoetoproteine produceert. Validatie is uitgevoerd met anti-epileptica en retinoiden. In beide testen werd de celdifferentiatie door een aantal stoffen dosis-afhankelijk geremd. De reproduceerbaarheid van beide testen liet echter te wensen over. Dit wordt vooral toegeschreven aan de variabiliteit in groei- en differentiatie van de gebruikte embryocarcinoma cellijnen. Gezien deze bevindingen lijken de gebruikte protocollen vooralsnog niet geschikt als gestandaardiseerde in vitro embryotoxiciteitstesten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Validatie van een in vitro testbatterij voor teratogeniteit van xenobiotica

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu