RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997; de som der delen

Public Health Forecast 1997; the sum of the parts

Publiekssamenvatting

Na de vorige Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van 1993 worden cijfers over gezondheid, ziekte en hun oorzaken bijgesteld volgens de laatste ontwikkelingen en de nieuwste inzichten. Ingegaan wordt op vragen als: Hoe ongelijk is gezondheid en ziekte verdeeld over jong en oud, arm en rijk? Hoeveel kunnen we in Nederland nog aan gezondheid winnen door verbeteringen in de preventie van ziekten en in de medische zorg? Wat zijn reele verwachtingen over de stijging van het gebruik van gezondheidszorg? Enige trends: de levensverwachting blijft stijgen en de mannen lopen hierbij in op de vrouwen. Sommige ongezonde leefgewoonten nemen toe, zoals roken bij jongeren. De ziektelast wordt overheerst door chronische lichamelijke kwalen, vooral bij de ouderen, maar ook door de psychische problematiek. De tweede VTV wordt uitgegeven in zeven aparte 'thema-rapporten'. Dit rapport bevat de belangrijkste gegevens daaruit, met hun samenhang. Deze serie rapporten kan als achtergrond gebruikt worden bij de vorming van beleid en vormt een nuttige bron van informatie voor werkers in de gezondheidszorg, het onderwijs en de geinteresseerde lezer.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997; de som der delen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu