RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1995

Annual survey Air Quality 1995

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden op basis van literatuurgegevens, metingen en modelberekeningen een beschrijving gegeven van de toestand van de luchtkwaliteit en de atmosferische depositie in Nederland in 1995. Het overzicht is zoveel mogelijk opgebouwd conform de bekende beleidsthema's. Daarnaast is met het oog op een in 1997 te verwachten Nota Stedelijke Luchtkwaliteit aandacht besteed aan dit onderwerp.
 

Home / Documenten en publicaties / Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1995

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu