RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Virale Zoonosen met een risico voor de Nederlandse Volksgezondheid

Viral zoonoses with a risk for the Dutch Public Health

Publiekssamenvatting

Zoonotische infecties kunnen worden omschreven als ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen. Zoonotische infecties kunnen ernstige ziekten en ziekteuitbraken veroorzaken onder mensen. Door de jaren heen hebben steeds weer nieuwe zoonotische infecties de kop opgestoken of zijn reeds bekende zoonotische infecties opnieuw in aantal toegenomen. Het Microbiologische Laboratorium voor de Gezondheidsbescherming (MGB) is belast met risicoanalyses van microbiologische organismen en zal activiteiten starten op het gebied van de virale zoonosen. Dit rapport beschrijft de virale zoonotische infecties die een risico kunnen vormen voor de Nederlandse bevolking en geeft een aanbeveling voor onderzoeksprioriteiten in dit veld.
 

Home / Documenten en publicaties / Virale Zoonosen met een risico voor de Nederlandse Volksgezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu