RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten van het meetprogramma drinkwater 1996 voor een aantal niet-routinematige parameters

Sampling results of the 1996 drinking water programme for a number of non-routine parameters

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de meetresultaten van de bemonstering van een aantal niet-routinematige parameters, te weten barium en strontium, trichloorazijnzuur (TCA) en tribroomazijnzuur (TBA) en een zestal bestrijdingsmiddelen carbendazim, diuron, furalaxyl, ETU, mecoprop en 2,4-D. Er zijn dus geen bacteriologische parameters bepaald. Barium en strontium zijn aantoonbaar in het ruwe en reine water bij alle grond- en oppervlaktewaterpompstations. De aangetoonde concentraties barium blijven echter onder de de norm voor barium in drinkwater. In Nederland is er geen norm voor strontium in drinkwater. De meetwaarden voor TCA en TBA in het ruwe en reine water bij alle oppervlaktewaterpompstations liggen allen onder de desbetreffende aantoonbaarheidsgrenzen. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen zijn slechts in 2 monsters concentraties aangetoond in het grondwater van waarnemingsfilters bij een aantal geselecteerde freatische grondwaterpompstations. In de overige monsters zijn de onderzochte bestrijdingsmiddelen niet aangetoond. De verkregen resultaten leveren geen problemen op voor de volksgezondheid.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van het meetprogramma drinkwater 1996 voor een aantal niet-routinematige parameters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu