RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Variatie in geboortegewicht in de omgeving Schiphol. Een analyse van gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie

Variation in birth weight around Schiphol Airport, the Netherlands

Publiekssamenvatting

De Landelijke Verloskunde Registratie blijkt in de huidige vorm niet geschikt voor monitoring van de gezondheid rond Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar het geboortegewicht en de groei van baby's tijdens de zwangerschap in de regio Schiphol. De belangrijkste beperkingen waren het ontbreken van individuele gegevens over belangrijke factoren die het geboortegewicht en de groei tijdens de zwangerschapsduur bepalen en over de blootstelling aan vliegtuiggeluid. Er werd geen statistisch significante relatie vastgesteld tussen het geboortegewicht en de zwangerschapsduur en de vliegtuiggeluidsbelasting. Doordat de onderzoekers vanwege privacy-regelgeving niet konden beschikken over alle relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld roken, kan niet uitgesloten worden dat een eventueel effect van vliegtuiggeluid gemaskeerd zou kunnen zijn. De resultaten van dit onderzoek dienen als uitgangspunt voor een nog te ontwikkelen gezondheidsmonitoringsysteem rond Schiphol met als doel het bewaken van de milieukwaliteit en de gezondheidstoestand in deze regio.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Variatie in geboortegewicht in de omgeving Schiphol. Een analyse van gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu