RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Description of a transport chemistry toolbox: a new implementation of Moguntia

Beschrijving van een transport chemie toolbox: een nieuwe implementatie van Moguntia

Publiekssamenvatting

Een programmeer toolbox, geschreven in C en ontwikkeld op het RIVM, is geschikt gemaakt voor het onderzoeken van 3D transport en chemie op mondiale schaal. De toolbox is ontwikkeld om op een eenvoudige manier om te kunnen gaan met verschillende chemieschema's en voor het creeren van emissiescenario's. Het onderliggende transport model is gebaseerd op het Moguntia model met een 10 x 10 graden resolutie en maandgemiddelde data. De toolbox bevat functies voor de basis programma-structuur voor transport- en chemiestudies, functies om emissiescenario's samen te stellen m.b.v. scripts, functies voor het berekenen en vernieuwen van reactieconstanten en verschillende algemene functies. Verder beschrijft dit rapport hoe een chemieschema geschreven in fortran ingebouwd kan worden in een toolbox-toepassing. De algemene toolbox-structuur wordt beschreven; tevens wordt een gedetailleerde functionele beschrijving van de procedures gepresenteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Description of a transport chemistry toolbox: a new implementation of Moguntia

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu