RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The accumulation of soil contaminants in crops, location-specific calculation based on the CSOIL module. Part I Evaluation and suggestions for model development

De accumulatie van de bodem verontreinigende stoffen in gewassen, locatie-specifieke berekening gebaseerd op de CSOIL module. Deel I Evaluatie en suggesties voor model ontwikkeling

Publiekssamenvatting

Voor de humane blootstelling aan bodemverontreinigende stoffen via de consumptie van planten is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van locatie-specifieke risico-inschattingen. Deze inschattingen van het actuele risico zijn nodig voor beslissingen om te saneren. In het rapport wordt voortgebouwd op de module voor plantenopname van verontreinigende stoffen in het CSOIL model (v. 7.1) voor de berekening van de Nederlandse interventiewaarden op basis van potentiele risico-inschattingen. Voor ongeveer de helft van de onderzochte verontreinigende stoffen blijkt de route via consumptie van planten 80% of meer bij te dragen aan de totale blootstelling. In dit rapport wordt de aandacht in de eerste plaats gericht op de invloed van het bodemtype op de accumulatie van bodemverontreinigende stoffen in planten en er wordt ingegaan op de consequenties van de keuze van gewassen in het model. Er is een onderzoek gedaan naar alternatieve modellen. Voor metalen lijkt het Duitse UMS model een goede aansluiting te geven. Voor organische stoffen is de beschrijving van het transport van de verontreinigende stoffen door de stengels en bladeren een zwak punt in de CSOIL module. Dit onderdeel zou voor de opname door bladgewassen kunnen worden verbeterd met behulp van het model van Trapp en Matthiess. Dit model is ook ingebouwd in het EUSES-model (Europees Uniform Systeem voor de Evaluatie van Stoffen), maar is nog niet gevalideerd.
 

Home / Documenten en publicaties / The accumulation of soil contaminants in crops, location-specific calculation based on the CSOIL module. Part I Evaluation and suggestions for model development

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu