RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergaande CO2-reducties: effecten op de emissies van NOx, SO2, fijn stof en VOS

Extreme CO2-reductions: effect on the emissions of NOx, SO2, PM10 and VOC

Publiekssamenvatting

In de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zou worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te realiseren in de periode 2000-2020. Het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van een reductie van de broeikasgasemissies met 32% ten opzichte van het 1990 niveua is uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hiervoor zijn twee beleidsvarianten (sturing en markt) gebaseerd op het Global Competion scenario uit de lange termijn verkenning uitgewerkt. De belangrijkste conclusie is dat voor het bereiken van zulke vergaande CO2-reducties opties als het importeren van biomassa en de opslag van CO2 in beeld komen. Het RIVM heeft de twee beleidsvarianten doorgerekend op hun overige milieueffecten door te kijken naar veranderingen in de locale emissies van NOx, SO2, PM10 and VOS. De belangrijkste conclusie dat een reductie van de CO2-emisies leidt tot een gelijktijdige daling van de locale emissies met 8% tot 30%. Bij combinatie van nieuwe technologieen (zoals brandstofcellen) met backstops kunnen de emissiereductie oplopen tot 50% ten opzichte van het referentiescenario.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Vergaande CO2-reducties: effecten op de emissies van NOx, SO2, fijn stof en VOS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu