RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Definitierapport 'Beleidsmonitoring radioactieve stoffen en straling'

Definition report 'Policy monitoring radioactive substances and radiation'

Publiekssamenvatting

De afdeling Straling, Nucleaire en Biologische Veiligheid (SNB) van de directie Stoffen, Veiligheid en Straling (SVS) van DGM heeft behoefte aan een behoorlijke gegevensbasis ten behoeve van beleidsmonitoring. Het gaat daarbij vooral om het kennen van emissies van radioactieve stoffen en straling door de diverse bronnen en activiteiten en om het monitoren van de effecten van beleid en handhaving. Het is de wens van SNB om, na realisatie van een informatiesysteem, jaarlijks een rapport over het voorgaande jaar te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de stralingshygienische toestand in Nederland. De in dit rapport beschreven definitiestudie geeft antwoord op de vraag hoe het informatiesysteem voor beleidsmonitoring er uit zou kunnen zien en welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk informatiesysteem te realiseren. Allereerst zijn de eisen en wensen van alle betrokkenen verzameld. Vervolgens is een aantal vragen die mogelijk aan het systeem zullen worden gesteld, nader geanalyseerd om er achter te komen welke gegevens nodig zijn voor het beantwoorden van deze vragen. Uit deze analyse zijn uiteindelijk drie varianten geconstrueerd en is beschreven welke extra instrumenten nodig zijn om het systeem te kunnen gebruiken voor beleidsmonitoring. Tenslotte zijn per variant de baten en de kosten nader onderzocht. Om de benodigde gegevens beschikbaar te krijgen, wordt geadviseerd om als eerste stap op weg naar het systeem de organisatorische voorzieningen te realiseren. Daarnaast wordt geadviseerd om een pilot uit te voeren waarin voor enkele typische bronnen de benodigde en beschikbare gegevens in kaart worden gebracht. Pas dan kan uit de varianten een definitieve keuze worden gemaakt.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Definitierapport 'Beleidsmonitoring radioactieve stoffen en straling'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu