RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 4e kwartaal 1996

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen; period: fourth quarter of 1996

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 4e kwartaal 1996; grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 4e kwartaal 1996; kentallen voor de periode oktober t/m december 1996. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlocatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 4e kwartaal 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu