RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergelijking van de Toxine Bindings Inhibitie test (ToBI) met de Dubbel Antigeen ELISA (DAE) voor het bepalen van antistoftiters tegen difterie toxine in humaan serum

Comparison of the Toxin Binding Inhibition assay (ToBI) with the Double Antigen ELISA (DAE) for the determination of antibody titers against diphteria toxin in human serum

Publiekssamenvatting

Testen werden met elkaar vergele-ken, als mogelijke vervanger van de Vero Neutralisatietest (VN). Aangezien de VN niet geschikt is voor het bepalen van een groot aantal sera is aan het eind van de jaren '80 binnen het RIVM de ToBI ontwikkeld. Deze is inmiddels internationaal geac-cepteerd. Recent is de DAE ontwikkeld in Kopenhagen en gepubliceerd als mogelijke vervanger van de VN. Wanneer de ToBI en de DAE uitgevoerd worden met een tweevoudige verdun-ningsreeks van het serum blijken de testen een goede correlatie te vertonen met elkaar en ook met de VN. De gevoeligheid van de DAE blijkt vergelijk-baar te zijn met de VN, terwijl de ToBI daar een factor 5 a 10 bij achter blijft. In beide testen wordt het beschermingscriterium van 0, 1 IU/ml ruimschoots gehaald, terwijl de minimum immuuntiter van 0,01 IU/ml ook in beide testen gehanteerd kan worden. Als er echter zowel in de ToBI als de DAE gebruik gemaakt wordt van een meerpuntsverdunning i.p.v. een verdun-ningsreeks en daarmee het aantal te bepalen monsters per plaat aanzienlijk wordt verhoogd (factor 6), is de correlatie met de ToBI en de DAE uitge-voerd met een verdunningsreeks van het serum dusdanig slecht dat er getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid van de uitslag. De conclusie van dit onderzoek is dat zowel de ToBI als de DAE uitgevoerd met een tweevoudige verdunningsreeks van het serum betrouwbare vervangers zijn van de VN, voor wat betreft de snelheid en aantal te bepalen monsters. De mogelijkheid om de DAE/ DELFIA (Delayed time-resolved fluorescence immuno assay) of ToBI te gebruiken met een meerpuntsverdunning van het serum is niet aan te bevelen, vooral in het laagtiterig gebied, waar het verschil tussen positief en negatief bepaald moet worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Vergelijking van de Toxine Bindings Inhibitie test (ToBI) met de Dubbel Antigeen ELISA (DAE) voor het bepalen van antistoftiters tegen difterie toxine in humaan serum

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu