RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geaggregeerd model voor volume-ontwikkelingen in de luchtvaart. Beschrijving en toepassing van het model PROLIN, een aggregatie van het IEE-model

Aggregated model for aviation forecasts. Description and application of the PROLIN model, an aggregation of the IEE model

Publiekssamenvatting

Het rapport beschrijft de totstandkoming van het luchtvaartmodel PROLIN (PROgnosemodel voor de Luchtvaart In Nederland) dat is ontwikkeld om op een snelle manier in eigen beheer te kunnen doorrekenen welk effect economische en prijsontwikkelingen hebben op de groei van de luchtvaart in Nederland, alsmede om de effecten van subsitutie van luchtvaartpassagiers naar de hoge-snelheidstrein door te kunnen rekenen. PROLIN is een vereenvoudigde weergave van het IEE-luchtvaartmodel dat in beheer is bij de Rijksluchtvaartdienst. Uit de vergelijking van de PROLIN-resultaten met de resultaten van het IEE-model blijkt dat PROLIN goed in staat is om (op geaggregeerd niveau) de generatie en substitutie van luchtvaartpassagiers , de hoeveelheid vracht, en het aantal vliegbewegingen op Schiphol te simuleren.
 

Home / Documenten en publicaties / Geaggregeerd model voor volume-ontwikkelingen in de luchtvaart. Beschrijving en toepassing van het model PROLIN, een aggregatie van het IEE-model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu