RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora

Collaborative study: bacteriological detection of Salmonella in the presence of competitive micro-organisms

Publiekssamenvatting

Het Nederlands Referentie Laboratorium (NRL) voor Salmonella heeft een bacteriologisch ringonderzoek georganiseerd. Het belangrijkste doel van dit ringonderzoek was het testen of de deelnemende laboratoria Salmonella konden detecteren in aanwezigheid van stoorflora. Referentiematerialen met Salmonella Typhimurium moesten in combinatie met kippenfaeces getest worden. De laboratoria gebruikten de door hen normaal toegepaste methode voor de detectie van Salmonella in pluimveemonsters uit de praktijk. Twaalf van de 24 laboratoria isoleerden Salmonella uit alle 36 positieve capsules. Met het gebruik van Diasalm als selectief ophopingsmedium was het gemiddeld aantal positieve isolaties significant lager in vergelijking met het RV medium.
 

Home / Documenten en publicaties / NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu