RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The impact of NOx emissions from subsonic aircraft on the atmosphere: a 3D model study of the changes in ozone and radiative forcing for the period 1990-2015

De impact van NOx emissies van subsoon vliegverkeer op de atmosfeer: een 3D model studie van de veranderingen in ozon en stralingsforcering van de periode 1990-1025

Publiekssamenvatting

Het mondiale vliegverkeer is de laatste decennia sterk gestegen en groeit naar verwachting in de komende 20 jaar met 5-6% per jaar. De emissies van sporengassen van vliegverkeer zoals, kooldioxide, stikstofoxiden, koolwaterstoffen, zwaveldioxide, waterdamp en roet kunnen effecten hebben op het milieu. De modelresultaten laten zien dat NOx emissies van vliegverkeer een toename veroorzaken van de NOx en ozonconcentraties in de hoge troposfeer en lage stratosfeer, en een positieve stralingsforcering. Vliegverkeeremissies resulteren in 1990, in een toename in NOx concentraties op 10-11 km van ongeveer 20 ppt in januari en 50 ppt in juli boven het noordelijk halfrond, hetgeen correspondeert met een relatieve toename van 50%. De maximum toename in ozonconcentraties door vliegverkeer op gematigde breedtes op het noordelijk halfrond is ongeveer 2,5% in januari en 3-4% in juli. The ozonveranderingen door vliegverkeer veroorzaken een mondiaal gemiddelde stralingsforcering van 0.013 W/m2 in januari en 0.025 W/m2 in juli. De ANCAT projecties voor 2015 geven 90% hogere NOx emissies dan in 1990, met als gevolg dat tussen 1990 en 2015 de berekende NOx verstoring door vliegveer toeneemt met ongeveer 100% en de ozonverstoring met ongeveer 50-70%. De mondiaal gemiddelde stralingsforcering ten gevolge van ozonveranderingen door vliegverkeer neemt in dezelfde periode met ongeveer 50% toe. De toename in de ozonconcentraties door emissies van vliegverkeer is groter dan ten gevolge van oppervlaktebronnen van de industrie, elektriciteitsproductie en autoverkeer.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The impact of NOx emissions from subsonic aircraft on the atmosphere: a 3D model study of the changes in ozone and radiative forcing for the period 1990-2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu