RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergelijking van en voorstellen voor verbetering van de effectmodellering in de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT

Comparison and propositions for improvement of the effectmodelling in the ecological prediction models SMART/MOVE and DEMNAT

Publiekssamenvatting

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging, thema multistress, werden de doorrekenresultaten van de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT met elkaar vergeleken voor verdrogings- en vernattingsscenario's. De vergelijking vond plaats op het vlak van de toegepaste modelconcepten en de overall modeluitkomsten. Uitgangspunt was dat de modellen in principe dezelfde uitkomsten zouden moeten genereren wanneer deze waren toegespitst op dezelfde set van ingrepen en ecologische systemen. Ondanks de overlap in globaal dezelfde geografische en hydrologische modelinvoer en de overeenkomst in beschouwde procesketens, zijn aanzienlijke verschillen in de modelvoorspellingen geconstateerd. Er zijn voorstellen gedaan om de modellen te verbeteren; deels zijn deze gebaseerd op verbetering van de effectmodellering in de afzonderlijke modellijnen en deels op samenwerking en bundeling van kennis en onderzoek. Tevens werd een aanzet gegeven tot de discussie omtrent toekomstige modelontwikkeling en/of modelintegratie.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Vergelijking van en voorstellen voor verbetering van de effectmodellering in de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu