RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handleiding bij het PC-pakket RORISC 'Ruimtelijke Ordening en Risico'

Manual of the PC-application RORISC 'Spatial Planning and Risk'

Publiekssamenvatting

RORISC is een PC-applicatie toe te passen op het gebied van ruimtelijk ordening en externe veiligheid. Met RORISC is het mogelijk om een inschatting te maken van de gevolgen voor het groepsrisico van een nieuw ruimtelijk ordeningsplan in de omgeving van een potentieel gevaarlijke inrichting. De methode in RORISC, beschreven in RIVM rapport nr. 610066004, maakt gebruik van de individueel risicocontouren en de groepsrisicocurve voor de bestaande situatie en de populatiedichtheid en dimensies van het nieuwe ruimtelijk ordeningsplan. In de handleiding, waarin een floppy disk met RORISC (versie 1.0) is opgenomen, wordt de benodigde informatie voor het gebruik van RORISC beschreven.
 

Home / Documenten en publicaties / Handleiding bij het PC-pakket RORISC 'Ruimtelijke Ordening en Risico'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu