RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

Serotyperingsuitslagen van Salmonella stammen in de lidstaten van de Europese Unie (Derde ringonderzoek met de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella)

Publiekssamenvatting

Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een derde ringonderzoek voor de serotypering van Salmonella georganiseerd. Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella van de Europese Unie deden aan het onderzoek mee. Het belangrijkste doel was het vergelijken van de serotyperingsresultaten van de NRLs. In totaal werden er door het CRL 20 serotypen van Salmonella enterica subsp. enterica geselecteerd. Deze moesten door de NRLs met de routinematig gebruikte serotyperingsmethode worden onderzocht. Voor de eerste keer voerden enkele laboratoria faagtypering uit. De meerderheid van de laboratoria typeerde de stammen, waaronder veel voorkomende serotypen, correct. Het lijkt zinvol om dit in vervolgonderzoeken te herhalen.
 

Home / Documenten en publicaties / Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu