RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Selectie van ziekten en aandoeningen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

Selection of diseases and disorders for inclusion in Public Health Status and Forecasts

Publiekssamenvatting

Een centrale doelstelling van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is het beschrijven van de gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland aan de hand van de indicator 'aanwezigheid van ziekten en aandoeningen'. De vraag is of de selectie van ziekten en aandoeningen die bij de beschrijving daarvan in VTV-1997 is gehanteerd, voor een volgende VTV aangepast zou moeten worden. Daartoe zijn diverse binnenlandse en buitenlandse documenten op het gebied van de volksgezondheid bestudeerd, zijn suggesties van beleidsmakers en medewerkers aan VTV-1997 geinventariseerd en is een nieuwe analyse van sterftecijfers gedaan. Hieruit wordt geconcludeerd dat de selectie van ziekten en aandoeningen voor VTV-1997 het uitgangspunt moet blijven voor een volgende VTV. Daarnaast zijn er nog belangrijke onderwerpen die nu buiten de selectie vallen, maar kandidaat zijn om toegevoegd te worden. Dit zijn (1) verontrustende infectiezieken en zoonosen, (2) aandoeningen met een hoge sterfte en hoge ernst (o.a. enkele nieuwvormingen, chronische nierziekten) en (3) aandoeningen met grote invloed op de kwaliteit van leven van patient en/of omgeving (o.a. chronisch vermoeidheidsyndroom, persoonlijkheids-stoornissen, decubitus, chronische onbegrepen pijn). Verder wordt voorgesteld (meer) aandacht te besteden aan arbeidsgerelateerde aandoeningen, allergieen en infectieziekten als oorzaak van chronische ziekten. Welke aandoeningen uiteindelijk toegevoegd gaan worden aan de huidige selectie in VTV kan in overleg met beleidsmakers en deskundigen worden vastgesteld.
 

Home / Documenten en publicaties / Selectie van ziekten en aandoeningen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu