RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een pilot-studie naar de bruikbaarheid van fysiologische markers voor psychologische stress en gezondheidseffecten. De variatie van en de invloeden op cortisol, serotonine en neopterine in urine bij vrijwilligers

A pilot field study to test the applicability of physiological biomarkers for phycological stress and health effects. The variation of and the influence on cortisol, serotonin, and neopterine in urine of volunteers

Publiekssamenvatting

Dit rapport geefte een beknopt overzicht van de literatuur over de relatie tussen blootstelling aan geluid (lawaai) en de gezondheidseffecten, gericht op stress en slaapverstoring. De studie was gebaseerd of de hypothese dat expositie aan lawaai invloed kan hebben op psychologische stress en dat dergelijke effecten geidentificeerd kunnen worden dmv fysiologische indicatoren. Het doel van deze voorstudie was het introduceren en het testen van de bruikbaarheid van deze blootstelling en zo mogelijk gezondheidsindicatoren als toevoeging voor het veel vaker gehanteerde vragenlijstonderzoek voor hinder en slaapverstoring. Dit is onderzocht in een veldstudie, waarbij een groep van 10 vrijwilligers gedurende een periode van 14 dagen urine heeft verzameld en vragenlijsten hebben ingevuld. Op basis van dit overzicht is een keuze gemaakt voor het meten van 3 aan psychologische stress gerelateerde hormonen in urine. De concentraties van cortisol, serotonine en neopterine werd bepaald. Aan de hand van deze gegevens werden gemiddelde concentraties en de variatie berekend. Cortisol vertoont de grootste variatie in deze studie. Tevens bleek dat het aantal dagen van een studie weinig effect heeft op de variatie van serotonine. Een Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat cortisol, neopterine en serotonine in urine kunnen worden bepaald. Echter, de vrijwilligers gaven wel aan dat het verzamelen van urine als belasted werd ervaren. Er kan hier geen uitspraak worden gedaan over de grootte van een panel en de duur van een studie om effecten van een stressor op de gemeten hormonen aan te tonen. Rookgedrag, alcohol consumptie, geslacht en het gebruik van pijnstillers zijn confounders. Slaapkwaliteit werd statistisch significant geassocieerd met cortisol concentraties in urine. Het moet echter nog vast worden gesteld in welke mate een stressor (bijv. lawaaio) invloed heeft op deze hormonen (blootstelling-effect relatie) en wat de betekenis is van een zodanig effect op de gezondheid.
 

Home / Documenten en publicaties / Een pilot-studie naar de bruikbaarheid van fysiologische markers voor psychologische stress en gezondheidseffecten. De variatie van en de invloeden op cortisol, serotonine en neopterine in urine bij vrijwilligers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu