RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Joint toxic effects of cadmium and zinc on survival and body weight of the springtail Orchesella cincta (L.)

Mengseleffecten van cadmium en zink op overleving en lichaamsgewicht van de springstaart Orchesella cincta (L.)

Publiekssamenvatting

Het mengseleffect van cadmium en zink is bestudeerd bij de springstaartsoort Orchesella cincta (L.) (Collembola), na blootstelling via het voer. Doelen van het onderzoek waren: (1) het kwantificeren van de grootte-orde van eventuele verschillen tussen waargenomen effecten en effecten voorspeld op basis van enkelvoudige blootstelling, (2) het aanduiden van de oorzaken van deze verschillen, en (3) te onderzoeken of de effecten van mengsels verschillen tussen via voer en poriewater blootgestelde bodemorganismen. Het experiment omvatte gelijktijdig gestarte blootstellingsseries met cadmium of zink afzonderlijk en met mengsels hiervan. Mengseleffecten werden beoordeeld door toepassing van het (relatieve) Toxic Unit model, waarbij gebruik werd gemaakt van totaal concentraties van metalen in de algen en van lichaamsconcentraties. Tevens werd berekend of er sprake was van interacties buiten het lichaam. De waarnemingen toonden aan, dat de mengseleffecten van cadmium en zink op overleving en lichaamsgewicht minder dan concentratie additief zijn. Dit werd ten dele veroorzaakt door interacties buiten het lichaam, doordat zink de opname van cadmium verminderde. Ook verandering in voedselopname was van invloed op de mengseleffecten. Bij hoge metaalconcentraties was de voedselopname minder dan bij lage concentraties. De mengseleffecten bij bodemorganismen die via het poriewater worden blootgesteld blijken in dezelfde orde van grootte te liggen als de effecten die in deze studie zijn gevonden.
 

Home / Documenten en publicaties / Joint toxic effects of cadmium and zinc on survival and body weight of the springtail Orchesella cincta (L.)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu