RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A randomised controlled study with whole-cell or acellular pertussis vaccines in combination with regular DT-IPV vaccine and a new poliomyelitis (IPV vero) component in children 4 years of age in the Netherlands

Een gerandomiseerde, gecontroleerde veldproef met "whole cell" en acellulaire kinkhoest vaccins in combinatie met het reguliere DTP vaccin en een nieuwe polio (IPV vero) component bij 4-jarige kinderen in Nederland

Publiekssamenvatting

In deze veldproef is de immunogeniteit en de reactogeniteit van 3 verschillende ACVAs en WCV van het RIVM onderzocht, gecombineerd met DTP toegediend als booster bij 4-jarige kinderen. Bij deze kinderen is tevens de immuunrespons op IPVvero (geproduceerd op Vero cellen) vergeleken met het reguliere IPV-MK (geproduceerd op MK cellen). De kinderen in deze studie zijn eerder gevaccineerd met 4 doses DKTP van het RIVM op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden. De ACVAs bevatten PT en FHA (ACV-PM), met PRN als derde component (ACV-SB) en FIM als vierde component (AVC-WL). Het was een open, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met geblindeerde serologische bepalingen. Samenvattend geeft deze studie aan dat een toevoeging van een pertussis vaccinatie op 4-jarige leeftijd zinvol kan zijn bij een epidemische verheffing, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatievaccin met een ACV- of een WCV-component vanwege de enkelvoudige toediening. Het IPVvero blijkt een zeer immunogeen vaccin te zijn en op zijn minst gelijkwaardig aan het huidige IPV-MK.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / A randomised controlled study with whole-cell or acellular pertussis vaccines in combination with regular DT-IPV vaccine and a new poliomyelitis (IPV vero) component in children 4 years of age in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu