RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1998. Deel 2. Regio 4 Zuid-Holland, Regio 5 Noord-Holland

National Air Quality Monitoring Network. 1998 results. Part 2. Region 4 Zuid-Holland, Region 5 Noord-Holland

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1998. Deel 2. Regio 4 Zuid-Holland, Regio 5 Noord-Holland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu