RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deelcomponent postoperatieve wondinfecties II, 1997-1998

PREZIES: Prevention of hospital-aquired infections through surveillance. Surgical site infections component II, 1997-1998

Publiekssamenvatting

De resultaten van de eerste twee surveillance-jaren voor postoperatieve wondinfecties in het PREZIES-project worden beschreven. Infectiepercentages worden gegeven voor 52 afzonderlijke ingrepen. Het effect van surveillance na ontslag wordt beschreven en voor 10 ingrepen worden de infectiepercentages gepresenteerd onderverdeeld naar wel/geen surveillance na ontslag. Multivariate analyse van het relatief belang van risicofactoren voor wondinfectie en surveillance na ontslag wordt beschreven voor reconstructies van de aorta, femoro-poplitale/-tibiale bypasses, appendectomien, mamma-amputaties, keizersnedes, totale heup operaties, vervangingen van totale heupen, knieprotheses, operaties aan femurfractuur en vervangingen van de femurkop. Verder wordt het optreden van wondinfectie beschreven in relatie tot gesoleerde micro-organismen
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deelcomponent postoperatieve wondinfecties II, 1997-1998

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu