RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Demografische ramingen van de kosten van zorg, update 1999

Demographic projections of future health care costs in the Netherlands : a 1999 update

Publiekssamenvatting

De nieuwe demografische ramingen van de zorgkosten in Nederland maken gebruik van de meest recente (1998) bevolkingsprognose van het CBS en de resultaten van de Kosten van Ziekten 1994 studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de nieuwe projecties stijgen de totale zorgkosten in de periode 1994-2015 met 22,6% tot 72,9 miljard gulden in 2015 (in 1994 prijzen). Dit is 96 miljoen gulden hoger dan in de ramingen in VTV-97. Belangrijkste reden voor dit verschil is de verwachte grotere totale bevolkingsomvang in 2015. Andere verschillen tussen de oude en de nieuwe ramingen zijn: (1) de kosten voor ouderenzorg stijgen minder en (2) de kosten van verloskunde en kraamzorg dalen minder. Op korte termijn, tot het jaar 2004, is de verwachting op basis van de demografische ramingen dat de totale zorgkosten in 2004 met ruim 6 procent gestegen zullen zijn ten opzicht van het niveau van 1998. In deze periode worden de kosten van ouderenzorg verwacht sneller te groeien (rond 11%) en de kosten van verloskunde worden verwacht af te nemen (rond 8% daling). Op middellange termijn (1998-2015) zullen de meeste sectoren een afnemende groei laten zien.
 

Home / Documenten en publicaties / Demografische ramingen van de kosten van zorg, update 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu