RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1997

Airquality. 1997 Results

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depostitie in 1997 beschreven. Deze beschrijving is tot stand gekomen op basis van metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, aanvullende meetgegevens van provinciale en regionale instanties, modelberekeningen en een combinatie van deze. Het belangrijkste deel van dit jaaroverzicht is de figuren- en kaartenatlas. In 1997 blijke er wederom op landelijke schaal normoverschijdingen plaats te hebben gevonden voor ozon- en fijn stof-concentraties en potentieel zuur-depositie. Op lokale schaal werden ook normen voor industrie- en verkeersgerelateerde stoffen als NO2, zwarte rook, BaP en benzeen overschreden.
 

Home / Documenten en publicaties / Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu