RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geluid in de vijfde Milieuverkenning. Achtergronden

Background report to the fifth Environmental Outlook: Noise

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft de achtergronden van hetgeen in de Vijfde Milieuverkenning (MV5) is berekend ten aanzien van de ontwikkeling van de omvang en effecten van transportgeluid in de periode 1995-2030. Het hoofddoel is het reproduceerbaar maken van de berekeningsresultaten. Daartoe wordt de totstandkoming van de resultaten geschetst aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van het gehele proces van gegevensverwerking en geluidberekening.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Geluid in de vijfde Milieuverkenning. Achtergronden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu