RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risicofactoren En GezondheidsEvaluatie Nederlandse Bevolking, een Onderzoek Op GGD'en; Jaarverslag 1998

Risk Factors and Health in the Netherlands, a Survey by Municipal Health Centres; annual report 1998

Publiekssamenvatting

Het Regenboog-project is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, CBS en GGD Nederland en alle GGD'en. Het doel van het Regenboogproject is een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking op het gebied van chronische en infectieziekten door het bestaande onderzoek beter op elkaar af te stemmen en door de sterke punten van elk van de deelnemende organisaties beter te benutten. Een aselecte steekproef wordt getrokken door het CBS. Bij deze personen wordt thuis de gezondheidsenquete afgenomen. Vervolgens wordt gevraagd om deel te nemen aan een aanvullend lichamelijk onderzoek op de GGD. Hierop reageert 55,5% positief. Het onderzoek op de GGD bestaat uit het invullen van een vragenlijst over infectieziekten, meting van bloeddruk, lengte, gewicht en middel-heupomtrek. Tot slot wordt er een gewrichtsfunctietest en 4 buisjes bloed afgenomen. Van de geinterviewde personen komt uiteindelijk 30,5 % op de GGD voor het lichamelijk onderzoek. De onderzochte personen op de GGD vormen een bruikbare afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
 

Home / Documenten en publicaties / Risicofactoren En GezondheidsEvaluatie Nederlandse Bevolking, een Onderzoek Op GGD'en; Jaarverslag 1998

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu