RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Detection and enumeration of somatic coliphages

Detectie en enumeratie van somatische colifagen

Publiekssamenvatting

Als onderdeel van het EU-project 'Bacteriofagen in zwemwater' werd onderzoek uitgevoerd ter optimalisatie van de methode voor de detectie en enumeratie van somatische colifagen in water, zoals beschreven in ISO/CD 10705-2 van augustus 1995. Geconcludeerd werd dat deze concept ISO aangepast dient te worden op een aantal onderdelen. Het betreft onder andere de volgende aanpassingen. Voor het bepalen van het kiemgetal van de gastheer cultuur WG Escherichia coli dient membraanfiltratie of de gietplaat methode gebruikt te worden in plaats van de spreidplaat methode, daar deze laatste voorkeur dient een vers gekweekte inoculum cultuur van WG5 en geen ingevroren inoculum cultuur geruikt te worden, daar invriezen van de inoculum cultuur de faagtellingen negatief beinvloedt. Voor de faagbepaling heeft de Double Agar Layer methode (DAL) de voorkeur boven de Single Agar Layer methode (SAL), daar de DAL methode hogere resultaten heeft dan de SAL methode.
 

Home / Documenten en publicaties / Detection and enumeration of somatic coliphages

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu