RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine. Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede

First report on elements in blood and urine. Health survey fireworks explosion Enschede

Publiekssamenvatting

In deze eerste rapportage over het gezondheidsonderzoek dat 2 tot 3 weken na de vuurwerkramp in Enschede werd uitgevoerd, worden de resultaten gerapporteerd van een steekproef van 936 personen uit de in totaal 2905 personen(bewoners en hulpverleners) die van 31 mei tot 4 juni 2000 aan het onderzoek hebben deelgenomen. De belangrijkste conclusie is dat er geen consistente verhogingen zijn gevonden van de stofniveaus (Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zn) in bloed en urine ten opzichte van wat normaal in de algemene bevolking wordt gevonden. Evenmin is er een consistente relatie gevonden tussen de potentiele blootstelling aan stoffen (bepaald op basis van een vragenlijst) en gemeten niveaus in bloed en urine. De conclusie op basis van deze steekproef is dat er voor de onderzochte stoffen bij bewoners en hulpverleners geen verhoogde lichaamsbelasting is opgetreden door de vuurwerkramp.
 

Home / Documenten en publicaties / Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine. Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu