RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dose response relations for gastro-instestinal pathogens in an animal model

Dosis response relatie voor gastro-intestinale pathogenen in een diermodel

Publiekssamenvatting

Dosis-respons modellen zijn een belangrijk onderdeel van de kwantitatieve microbiologische risicoanalyse, maar er zijn slechts weinig bruikbare kwantitatieve gegevens. Experimenten met vrijwilligers geven slechts beperkte informatie. Daarom wordt een diermodel voor infectie met enteropathogene bacterien ontwikkeld. Volwassen, mannelijke WU ratten werden na overnacht vasten en neurtralisatie van maagzuur blootgesteld aan verschillende doses van drie enteropathogene bacterien (Salmonella enterica serovar Enteritidis, Escherichia coli 0157 en Campylobacter jejuni). Er werd een relatie gevonden tussen de dosis en de kans op infectie voor alle onderzochte bacterien. C. jejuni was meer infectieus dan E.coli 0157 en S. Enteritidis was het minst infectieus. S.Enteritidis veroorzaakte ook systemische effecten. Een dodis-respons relatie werd gevonden met sommige hematologische parameters (met name een toename van neurofielen), met de vertraagd type overgevoeligheidsreactie (OTV) en met histopathologische veranderingen in het darmkanaal. De reproduceerbaarheid van de experimenten met S.Enteritidis was goed, in tegenstelling tot C.jejuni
 

Home / Documenten en publicaties / Dose response relations for gastro-instestinal pathogens in an animal model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu