RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijdragen aan Colloquium 'Verkeer, Milieu en Techniek'. RIVM, Bilthoven, 29 juni 2000

Proceedings of the seminar 'Transport, Environment and Technology'. RIVM, Bilthoven, The Netherlands, 29th of June 2000

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft op 29 juni 2000 voor de tweede maal een colloquium georganiseerd getiteld 'Verkeer, Milieu en techniek'. Op dit colloquium zijn 31 papers gepresenteerd door een breed scala aan onderzoekers van binnen en buiten het RIVM. Dit rapport bevat de 31 papers. Het onderwerp van het colloquium en van de papers betreft de relatie tussen verkeer, milieu en techniek. Enkele onderwerpen die tijdens het colloquium aan bod kwamen zijn: modellering van energiegebruik en emissies van railvervoer, milieu-effecten van files en rijgedrag, milieu-effecten van een nieuw vliegtuigontwerp, hybride en elektrische auto's, brandstofcellen, autodelen en ondergronds goederenvervoer.
 

Home / Documenten en publicaties / Bijdragen aan Colloquium 'Verkeer, Milieu en Techniek'. RIVM, Bilthoven, 29 juni 2000

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu