RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring of Radiation in the Environment. Results in the Netherlands in 1998

Monitoring van radioactiviteit in het milieu. Resultaten in Nederland 1998

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het milieu in Nederland verricht door vier organisaties in 1998. De jaargemiddelde totale alfa- en beta-activiteitsconcentratie in luchtstof in Bilthoven was 0,0812 en 0,398 mBq4m-3. De jaargemiddelde activiteitsconcentratie in luchstof van de nucliden 7Be, 137Cs en 210Pb was respectievelijk 4020 1,26 en 325 uBq4m-3. De jaarlijkse totale alfa- en beta-activiteit in depositie in Bilthoven bedroeg 31,1 en 106 Bq4m-2. De jaarlijkse totale activiteit van de nucliden 3H, 137Cs, 7Be, 210Pb en 210Po in depositie bedroeg respectievelijk 1200, 0,60, 1840, 163 en < 16 Bq4m-2. Het omgevingsdosisequivalenttempo, gemiddeld over het jaar en over Nederland, was 75,2 nSv4h-1. De jaargemiddelde 3H-concentratie in oppervlaktwater was lager dan 10,5 Bq4L-1 en van rest beta lager dan 82 mBq4L-1. De jaargemiddelde activiteit van 137Cs in zwevend stof in oppervlaktewater was lager dan 27 Bq4kg-1. De jaargemiddelde activiteitsconcentratie in zeewater van 3H lag tussen 0,6 en 4,9 Bq4L-1 en van rest beta tussen 43 en 45 mBq4L-1. Typische waarden die in drinkwater gevonden worden zijn 1-10 Bq4L-1 voor 3H-activiteit en 0,1-1 Bq4L-1 voor totaal 5- en rest beta-activiteit. Al deze waarden zijn vergelijkbaar met de waarden in voorgaande jaren. Voedsel werd gemeten als het vermoeden bestond dat het een abnormale hoeveelheid radioactiviteit bevatte. Slechts in 1 monster paddestoelen overschreed de activiteit de norm van 600 Bq4kg-1 voor cesium afkomstig van Tsjernobyl. Uit de vergelijking van het Nederlandse meetprogramma met de "recommendation of the CEC on the application of article 36 of the Euratom Treaty" blijkt dat het programma hiermee niet in volledige overeenstemming is.
 

Home / Documenten en publicaties / Monitoring of Radiation in the Environment. Results in the Netherlands in 1998

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu