RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alternative Policy Study: Environment and energy in Europe and Central Asia 1990-2010. Energy-related environmental impacts of policy scenarios GEO-2000 alternative policy study

Milieu en energie in Europa en Centraal Azie 1990-2010. Milieugerelateerde effecten van beleidsscenario's. GEO-2000 studie naar alternatief beleid

Publiekssamenvatting

Deze GEO-2000 studie naar alternatief beleid voor Europa en Centraal Azie is gericht op energie als een belangrijke kracht achter milieuproblemen in de hele regio. De studie heeft betrekking op klimaatverandering, verzuring, zomersmog, stedelijke luchtverontreiniging en het risico op dodelijke ongevallen door kerncentrales. De analyse omvat de effecten op biodiversiteit en volksgezondheid. De centrale vraag is wat er kan worden bereikt met gematigde maatregelen, en of dat voldoende is. Soortgelijke rapporten zijn in het kader van GEO-2000 ook opgesteld voor regio-specifieke problemen elders op de wereld. Dit rapport bevat de algemene methode-beschrijving daarvoor.
 

Home / Documenten en publicaties / Alternative Policy Study: Environment and energy in Europe and Central Asia 1990-2010. Energy-related environmental impacts of policy scenarios GEO-2000 alternative policy study

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu