RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen pneumokokken en meningokokken infecties bij kinderen

Cost-effectiveness of vaccination against pneumococcal and meningococcal infections in children

Publiekssamenvatting

Doel: Het vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en "quality adjusted" gewonnen levensjaren, verbonden aan volgende vaccinatiestrategieen: vaccinatie van jonge kinderen met een geconjugeerd pneumokokken vaccin en vaccinatie van jonge kinderen met een meningokokken B vaccin. De vaccins die geevalueerd worden zijn een 7-valent geconjugeerd pneumokokken vaccin en een 6-valent meningokokken buitenmembraaneiwit vaccin. Data & Methode: Een epidemiologisch model is ontwikkeld en gekoppeld aan economische data. Alle analyses zijn gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. In de basisanalyse worden alleen directe kosten meegenomen. In de gevoeligheidsanalyse is een berekening van de indirecte kosten gemaakt volgens de frictie-kosten methode. Zowel toekomstige kosten als gezondheidseffecten worden verdisconteerd met 4%. De studies zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek van de ziekenfondsraad. Resultaten. Het aantal gewonnen QALY door interventie bedraagt voor het pneumokokken vaccin 229 en voor het meningokokken vaccin 480. Door pneumokokken vaccinatie kan per jaar 8 sterfgevallen en 8 gevallen van ernstig blijvend letsel voorkomen worden. Meningokokken vaccinatie voorkomt per jaar 19 sterfgevallen en 8 gevallen van ernstig blijvend letsel. De kosten van de vaccinatieprogramma's bedragen 12.201.569 euro per jaar voor het pneumokokken vaccin en 9.115.711 euro per jaar voor het meningokokken vaccin. De kosteneffectiviteitratio's bedragen in de basisanalyse 38.440 euro per QALY voor het pneumokokken vaccin en 11.407 euro per QALY voor het meningokokken vaccin Conclusie: Zowel meningokokken als pneumokokken vaccinatie bij jonge kinderen heeft een, in vergelijking met grenswaarden die in internationale publicaties gehanteerd worden, acceptabele kosteneffectiviteitsratio.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen pneumokokken en meningokokken infecties bij kinderen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu