RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1998 en 1999

Annual survey air quality 1998 and 1999

Publiekssamenvatting

Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depostie in Nederland in 1998 en 1999. Het speciale onderwerp in dit rapport is Achtergronden bij de luchtkwaliteitsmonitoring. Het rapport bestaat verder uit de hoofdstukken: mondiale-, fotochemische-, verzurende-, deeltjesvormige- en lokale luchtverontreiniging. In dit jaaroverzicht worden ook nieuwe normen geintroduceerd die voortvloeien uit Europese richtlijnen.
 

Home / Documenten en publicaties / Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1998 en 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu