RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Surveillance of acute respiratory infections in general practices - The Netherlands, winters 1998/1999 and 1999/2000

Surveillance van acute respiratoire infecties in huisartspraktijken - Nederland, winters 1998/1999 en 1999/2000

Publiekssamenvatting

Om inzicht te bieden in de virologische etiologie van influenza-achtige ziektebeelden en andere acute respiratoire infecties werden in de winters 1998/1999 en 1999/2000 neus/keelwatten afgenomen bij een random selectie van patienten met dergelijke infecties door 30-35 huisartsen van het peilstationnetwerk van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Deze monsters werden op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geanalyseerd op respiratoire virussen, Chlamydia pneumoniae en Mycoplasma pneumoniae met behulp van viruskweek en polymerase chain reaction (PCR). Tenminste een respiratoir pathogeen werd gedetecteerd in 56% van de 437 monsters in 1998/1999 en in 55% van de 319 monsters in 1999/2000. In beide winters werden influenzavirussen en rhinovirussen het vaakst aangetoond, namelijk in respectievelijk 26% en 15% van de monsters (beide winters gecombineerd). Influenzavirus werd drie keer zo vaak geisoleerd uit monsters van patienten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) (in 32% daarvan) dan uit monsters van patienten met een andere acute luchtweginfectie. In 29% van de monsters van patienten met een influenza-achtig ziektebeeld werd een respiratoir pathogeen anders dan influenzavirus aangetoond en in 44% werd geen micro-organisme aangetoond. Resultaten zijn vergeleken met die van de zes voorgaande winters. Inzicht in de virologische etiologie van acute respiratoire infecties verkregen door middel van deze surveillance, de enige onder huisartspatienten in Nederland, kan helpen bij effectieve preventie en controle van dergelijke infecties. Daarom zou deze surveillance voortgezet moeten worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Surveillance of acute respiratory infections in general practices - The Netherlands, winters 1998/1999 and 1999/2000

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu