RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ciguatera fish poisoning: a review

Ciguatera visvergiftiging; een overzicht

Publiekssamenvatting

Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie methoden van ciguatoxinen (CTX), bronnen van CTX, marine organismen die worden geassocieerd met CTX, de toxiciteit van CTX in mens en dier, mogelijke preventieve maatregelen tegen ciguatera vergiftiging, rapportage van CTX-vergiftigingsgevallen, regulering en monitoring van CTX zijn beschreven. Tenslotte worden nog een aantal aanbevelingen gegeven voor een betere controle van het potentiele CTX-probleem in de toekomst.
 

Home / Documenten en publicaties / Ciguatera fish poisoning: a review

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu