RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Optimalisation of the process for manually operated jacket steam sterilisers

Optimalisatie van het proces voor handmatig bediende stoomsterilisatoren met een mantel

Publiekssamenvatting

Het doel van dit onderzoek was om een optimaal proces te ontwerpen voor een handmatig bediende stoomsterilisator, voorzien van een stoommantel. Dit type sterilisator wordt veel in ontwikkelingslanden toegepast. Het onderzoek richtte zich vooral op de stoompenetratie in een textielpakket en de droging. De prestaties van de testcycli werden geevalueerd door het meten van de temperatuur en druk in de sterilisator en het textielpakket en beoordeeld tegen de eisen uit de Europese normen voor grote stroomsterilisatoren en de validatie van stoomsterilisatoren.. Het standaardproces zoals dat door de fabrikant wordt aanbevolen voldeed niet aan de eisen en kon niet als sterilisatie worden beschouwd. Het optimale proces voor sterilisatie van een 'worst case' lading (textiel in sterilisatiecontainers voorzien van deksel en bodem perforaties) bleek te zijn: 20 minuten doorstomen bij atmosferische druk, driemaal een langzame drukopbouw tot 300 kPa gevolgd door een drukval tot 100 kPa en tenslotte een langzame drukopbouw tot de sterilisatiedruk. Het is overigens niet bewezen, dat dit proces geschikt is voor de sterilisatie van holle medische hulpmiddelen, zoals injectienaalden. Het optimale droogresultaat werd behaald door het gebruik van een extern, zelf ontworpen condensatievat.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Optimalisation of the process for manually operated jacket steam sterilisers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu