RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheid in de grote steden

Health in the cities

Publiekssamenvatting

De gezondheid van de bewoners van de grote steden is gemiddeld minder goed dan in de rest van Nederland. Dit is het gevolg van het achterblijven van de gezondheidstoestand van bewoners van achterstandswijken in die grote steden. Er is een brede inspanning nodig om de gezondheidstoestand van deze groep te verbeteren. De volksgezondheidssector kan dat niet alleen, omdat veel mogelijkheden binnen de invloedssfeer van andere beleidssectoren liggen. Vooral het grotestedenbeleid kan bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid in de grote steden.
 

Home / Documenten en publicaties / Gezondheid in de grote steden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu